Hakkımızda

MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR SERVİSİ OKUL SPORLARI BRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

         İl Müdürlüğümüze bağlı Okul Sporları Birimi aşağıdaki görevleri yürütmektedir;

v  İlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumları resmi spor yarışmalarını düzenlemek ve yönetmek, 

v  İlköğretim Kurumları, Ortaöğretim Kurumlarında spor faaliyetlerinin yayılıp, yaygınlaştırılması ve yönlendirilmesini sağlamak,

v  Belirli seviyeye ulaşmış ve gelecek vadeden yetenekli sporcu öğrencileri yetiştirmek amacıyla kurs ve seminerler düzenlemek,

v  Yıllık faaliyet programının hazırlanmasında, Federasyonlarla, ilgili kurum ve Kuruluşlarla gereken koordineyi kurmak, planlanan hizmetlerin hedefine ulaşmasını sağlamak,

v  Yarışmalarda derece alan kurum ve sporcu öğrencilere verilecek ödülleri belirlemek,

v  Yarışmaların amatörlük ilkelerine uygun olarak yürütülmesi, disiplin ve eğitim kavramının zedelenmemesi için gerekli önlemleri almak,

v  Her yıl yapılan yarışmaların istatistiki bilgilerini derlemek,

v  Faaliyetlerin geliştirilmesi, sağlıklı olarak sonuçlandırılması için ihtiyaç duyulan yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak,

v  Faaliyetlerle ilgili bütçeyi hazırlamak,

v  İl içerisindeki yarışmalar sonunda derece alan sporcu ve okulların Ulusal ve Uluslararası Okul Spor Federasyonu (ISF) program ve statüsüne düzenlenecek Uluslararası yarışmalara katılımların sağlamak ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

v  Her türlü yurt içi etkinlikler ile ilgili mali evrakları temin etmek, avans ve kredi işlemlerini yönetmek, görev yolluk ve tahakkuklarını, mahsup işlemlerini yapmak,

v  İl Müdürlüğümüzce verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

VİZYONUMUZ

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizdeki vatandaşlarımıza; sporun belli bir zümreye ait olmadığını, her yaş aralığında farklı spor dallarının yapılabileceğini; sporun tüm bireylerin bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri, bireyleri sağlıklı, zinde tutabileceği gibi özelliklerinden hareketle spor kültürünün anlatılması ve her bir bireyin bir spor dalı ile ilgilenmesini sağlarken gerekli alt yapı ve fiziki ortamın hazırlanmasının yanı sıra Türk sporunun uluslararası arenada performans sporcuları ile yerini almasını sağlamaktır. 

MİSYONUMUZ

Anayasamızın 58 ve 59 maddeleri doğrultusunda görevleri belirtilmiş olan Genel Müdürlüğümüz ve tüm taşra teşkilatımız yaş, cinsiyet ayrımları gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza spor yaptırarak; kişilerin sağlıklı bireyler olarak hayat kalitelerini yükseltmek, teknolojik gelişmelerin ve küresel değişimin olumsuz etkilerinden uzaklaşmalarını, spor kültürünü içselleştirmelerini sağlamaktır.

AMACIMIZ

v  05-18 yaş grubu öğrencilere sporu tanıtmak,

v  Boş zamanlarını sosyal aktivite yaparak geçirmelerini sağlayarak zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak,

v  Spor kültürü oluşturmak, 

v  Bedenen de sağlıklı bireyler yetiştirmek obezite oranını düşürmek,

v  Ulusal ve Uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek performans sporcularını keşfetmek ve yetiştirmek,

v  İlimizdeki, çoğu zaman atıl kalan spor tesislerinin daha verimli kullanımını sağlamak,

v  Resmi spor yarışmalarını festivallere dönüştürmek, aileleri bu etkinlikler içerisine katmak,

v  Okul spor organizasyonlarını, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklerken spor kültürü oluşmasına katkıda bulunmak,

v  Okullarda spor kültürü ile gençlik ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak ve geliştirmek,

v  Beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin gelişip yaygınlaşması amacıyla hazırlanacak projelere destek vermek,

v  Öğretmenlerin hakemlik ve antrenörlük alanında yetişmelerini sağlamak,

v  Eğitim, öğretim kurumlarının gençlik spor kulübü kurmalarını ve yaşatılmalarını sağlamak,

v  Muğlamızın tüm çocuklarının sporun evrensel değerleri içerisinde barış ve kardeş duyguları içerisinde spor yaparak birlikteliğini sağlamaktır.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret327727
Hava Durumu
Saat
Takvim